Vol 1 (2018)

Table of Contents

Tungkol sa Pabalat

-
- -
PDF

Lupon ng Patnugutan

-
- -
PDF

Unang Bahagi

Roderick C. Javar
PDF
Soledad Natalia Dalisay
PDF
Sofia G. Guillermo
PDF

Ikalawang Bahagi

Nancy Kimuell-Gabriel, Ma. Stephanie Joy A. Andaya, Kristel May Gomez-Magdaraog, Prescilla D. Tulipat
PDF

Glosaryo

-
- -
PDF

Tala Ukol sa mga Kontribyutor

-
- -
PDF

Panawagan para sa mga Papel

-
- -
PDF