Diliman Review, Volume 52, Numbers 1-4 (2005)

Font Size:  Small  Medium  Large

ANG BATA SA PAGTUKLAS NG MGA BAYANI: Ang Pagkabata ng Bayani sa mga Etnoepiko ng Pilipinas

Eugene Y. Evasco

Full Text: EXCERPT

If you wish to have the full texts of the articles of or submit articles to Diliman Review, please contact The Editor at (632) 981-8500 local 2435 or at email address diliman-review@kssp.upd.edu.ph.