Editorial Policies

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed

Announcements

Panawagan

 

Ang Daluyan Journal ng Wikang Filipino ay tumatanggap ng mga artikulo para sa pagsasaalang-alang sa publikasyon. Ang artikulo ay kailangang nakasulat sa Filipino at maaaring tumalakay sa 1) pambansang wika, panitikan, at kultura; 2) mga wika, panitikan at kultura ng/sa Pilipinas; at 3) iba’t ibang disiplina at larangan ng kaisipan, tulad ng agham panlipunan, agham-kalikasan at matematika, ekonomiya, at iba pa.

 

Para sa impormasyon sa pamantayan ng iaambag na artikulo, maaaring makipag-ugnayan sa:

 

Tagapamahalang Editor

Daluyan Journal ng Wikang Filipino

swf.daluyan@gmail.com

Telepono: 981-8500 lokal 4583 o 426-5838 

Checked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed

Editorial Board

Checked Open Submissions Unchecked Indexed Unchecked Peer Reviewed
 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

 

Daluyan: Journal ng Wikang Filipino

Ang Daluyan: Journal ng Wikang Filipino ay isang refereed journal na inaasahang mailathala dalawang beses kada taon. Ito ay monolingguwal sa Filipino at may layuning paunlarin ang pag-aaral at pananaliksik tungkol sa wika, panitikan at kulturang Filipino at pagyamanin ang diskurso sa iba't ibang disiplina gamit ang wikang Filipino.