Panawagan para sa DALUYAN Espesyal na Refereed na Isyung Rizal

Sa 31 Oktubre 2017 ang huling araw ng pagsusumite ng papel, pananaliksik, at malikhaing akda.