Daluyan: Journal ng Wikang Filipino, Vol 17, No 1-2 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Midya, Eleksiyon, at ang Politikal na Reimahinasyon: Ang Muling Pag-aakda sa Campaign Jingle na "Naging Mahirap"

Michael Francis C. Andrada

Abstract


none

Full Text: PDF