Site Meter

 
Issue Title
 
Vol 16 (2010) Ang Bayan ng Mariveles sa Harap ng Pangangayaw ng Moro sa siglo 18 Abstract   PDF
Kristyl N. Obispado
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Ang Ikatlong Dekada: Ang Sitwasyon at Mungkahing Pagpapaunlad ng Panitikang Pambata sa Pilipinas (2000-2009) Abstract   PDF
Eugene Y. Evasco
 
Vol 16 (2010) Ang Kababaihang Marking ng Morong, Rizal Abstract   PDF
Analyn B. Muñoz
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Kahalagahan ng Palisi’t Institusyon sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik: Panayam kay Dr. Sergio S. Cao Abstract   PDF
Schedar D. Jocson
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ang Kasalukuyang Pagkakilanlan ng mga Iraya Mangyan* Abstract   PDF
Aleli Bawagan
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ang mga Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ng Dula-tulang “Iskolar ng Bayan” Abstract   PDF
Timothy P. Dacanay
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pagiging Deboto Bilang Pakikipagkapwa: Isang Panimulang Pagsusuri sa mga Liham Pasasalamat ng mga Deboto ng Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran Abstract   PDF
Manuel Victor J. Sapitula
 
Vol 16 (2010) Ang Pakikidigma ng mga Antiqueño Laban sa mga Amerikano (1898-1901) Abstract   PDF
Alberto T. Paala, Jr.
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pelikulang Rural sa Sineng Indie Noong 2005-2008 Abstract   PDF
Patrick F. Campos
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pilosopiya, Pag-usbong, at Problema sa Pagtuturo ng Kursong Communication 3 (sa Filipino) sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman Abstract   PDF
Niel Kenneth F. Jamandre
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Proseso ng Pag-oorganisa ng Pamayanan na Mula sa Tao Para sa Tao Abstract   PDF
Angelito G. Manalili
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Unibersidad ng Pilipinas: Una sa Paglikha ng Karunungan, Una sa Paglilingkod sa Bayan Abstract   PDF
Sergio S. Cao
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ano ang Nasa Dako Pa Roon? Isang Pagsisiyasat sa Kultural na Imbestigasyon ng Bureau of Non-Christian Tribes Abstract   PDF
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino “Pataasan ng Ihi” Bilang Pangangatwiran: Politikal na Diskurso ng Taumbayan sa mga Kuwentong Bayan ng Aklan Abstract   PDF
John E. Barrios
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Dayalektolohiya ng Inonhan sa Isla de Carabao, Romblon Abstract   PDF
Jem R. Javier
 
Vol 16 (2010) Diskurso ng Siyensiya: Kolonyal na Diskurso sa mga Sakuna Mula sa Panahon ng Instrumentasyon Tungo sa Panahon ng mga Amerikano Abstract   PDF
Alvin Jason A. Camba
 
Vol 16 (2010) Ebolusyon ng Patakarang Pangkagubatan ng Amerika sa Filipinas, 1900-1940 Abstract   PDF
Ma. Luisa De Leon-Bolinao
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Editoryal Abstract   PDF
Jovy M. Peregrino
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Editoryal Abstract   PDF
Jovy M. Peregrino
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ingles at Pedagohikal na Pagganap nito sa Reproduksiyon ng Paggawa Abstract   PDF
Gonzalo A. Campoamor II
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Introduksiyon Abstract   PDF
Apolonio B. Chua, Galileo S. Zafra
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon Abstract   PDF
Jovy M. Peregrino
 
Vol 16 (2010) Introduksyon Abstract   PDF
--- ---
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Kagamitang Pangkomedor at Pangkusina Bilang Kulturang Materyal at Sisidlan ng Kaalamang Lokal Abstract   PDF
Evangeline M. Dare
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Kahulugan, Katotohanan, Katwiran: Pagpapakilala sa Semiotika ni Charles Sanders Peirce Abstract   PDF
Epifanio San Juan, Jr.
 
1 - 25 of 63 Items 1 2 3 > >> 


ISSN: 2244-6001