Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu A Tested Scheme for Creating the Filipino Science Vocabulary Abstract   PDF
Bienvenido T. Miranda
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang “Universal Approach” at ang Wikang Pambansa ng Pilipinas Abstract   PDF
Ernesto A. Constantino
 
Vol 16 (2010) Ang Bayan ng Mariveles sa Harap ng Pangangayaw ng Moro sa siglo 18 Abstract   PDF
Kristyl N. Obispado
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Dialect Area ng Bikol-Sorsogon: Isang Paunang Suri Abstract   PDF
Farah C. Cunanan
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Ang Ikatlong Dekada: Ang Sitwasyon at Mungkahing Pagpapaunlad ng Panitikang Pambata sa Pilipinas (2000-2009) Abstract   PDF
Eugene Y. Evasco
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Kababaihan ng Tundo Pagkatapos ng Digma Abstract   PDF
Nancy Kimuell Gabriel
 
Vol 16 (2010) Ang Kababaihang Marking ng Morong, Rizal Abstract   PDF
Analyn B. Muñoz
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Kahalagahan ng Palisi’t Institusyon sa Pagpapayaman ng Wikang Filipino bilang Wika ng Pananaliksik: Panayam kay Dr. Sergio S. Cao Abstract   PDF
Schedar D. Jocson
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ang Kasalukuyang Pagkakilanlan ng mga Iraya Mangyan* Abstract   PDF
Aleli Bawagan
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ang mga Kagilagilalas na Pakikipagsapalaran ng Dula-tulang “Iskolar ng Bayan” Abstract   PDF
Timothy P. Dacanay
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang mga Nominal Marker ng Filipino at Ivatan Abstract   PDF
Maria Kristina S. Gallego
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pagiging Deboto Bilang Pakikipagkapwa: Isang Panimulang Pagsusuri sa mga Liham Pasasalamat ng mga Deboto ng Ina ng Laging Saklolo sa Baclaran Abstract   PDF
Manuel Victor J. Sapitula
 
Vol 16 (2010) Ang Pakikidigma ng mga Antiqueño Laban sa mga Amerikano (1898-1901) Abstract   PDF
Alberto T. Paala, Jr.
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Pantayong Pananaw Bilang Diskursong Pangkabihasnan Abstract   PDF
Zeus A. Salazar
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Patakarang Bilinggwal sa UP Abstract   PDF
Salvador P. Lopez
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pelikulang Rural sa Sineng Indie Noong 2005-2008 Abstract   PDF
Patrick F. Campos
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Pilosopiya, Pag-usbong, at Problema sa Pagtuturo ng Kursong Communication 3 (sa Filipino) sa Unibersidad ng Pilipinas Diliman Abstract   PDF
Niel Kenneth F. Jamandre
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Proseso ng Pag-oorganisa ng Pamayanan na Mula sa Tao Para sa Tao Abstract   PDF
Angelito G. Manalili
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Salitang Dula: Talinghaga ng Di-nasupil na Diwa ng Paglaya Abstract   PDF
Glecy C. Atienza
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Tagalabas Sa Maikling Kuwento Abstract   PDF
Chuckberry J. Pascual
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Unibersal na Nukleyus at ang Filipino Abstract   PDF
Consuelo J. Paz
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Unibersidad ng Pilipinas: Una sa Paglikha ng Karunungan, Una sa Paglilingkod sa Bayan Abstract   PDF
Sergio S. Cao
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Wika bilang Instrumento ng Pambansang Pagpapalaya Abstract   PDF
Randy S. David
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino Abstract   PDF
Bienvenido L. Lumbera
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ano ang Nasa Dako Pa Roon? Isang Pagsisiyasat sa Kultural na Imbestigasyon ng Bureau of Non-Christian Tribes Abstract   PDF
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
 
1 - 25 of 112 Items 1 2 3 4 5 > >>