Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Ang Tagalabas Sa Maikling Kuwento Abstract   PDF
Chuckberry J. Pascual
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Unibersal na Nukleyus at ang Filipino Abstract   PDF
Consuelo J. Paz
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ang Unibersidad ng Pilipinas: Una sa Paglikha ng Karunungan, Una sa Paglilingkod sa Bayan Abstract   PDF
Sergio S. Cao
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Wika bilang Instrumento ng Pambansang Pagpapalaya Abstract   PDF
Randy S. David
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Ang Wikang Katutubo at ang Kamalayang Filipino Abstract   PDF
Bienvenido L. Lumbera
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Ano ang Nasa Dako Pa Roon? Isang Pagsisiyasat sa Kultural na Imbestigasyon ng Bureau of Non-Christian Tribes Abstract   PDF
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Araneta Abstract   PDF
Kim Kimberly Derla
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Awit ng Abantero Abstract   PDF
Rogelio Ordoñez
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Ayala Abstract   PDF
Kim Kimberly Derla
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino “Pataasan ng Ihi” Bilang Pangangatwiran: Politikal na Diskurso ng Taumbayan sa mga Kuwentong Bayan ng Aklan Abstract   PDF
John E. Barrios
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Babala ng limókon Abstract   PDF
Maricristh Magaling
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Bayanihan o Kanya-kanyang Lutas? Pag-unawa at Pagplano sa Bakas ng Bagyong Yolanda sa Tacloban Abstract   PDF
José Edgardo Gomez, Jr.
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Bigwas sa Neoliberalismo, Alternatibo sa Kapitalismo: Adbokasing Pangwika at Sosyalistang Programa sa Nobelang Mga Ibong Mandaragit ni Amado V. Hernandez Abstract   PDF
David Michael M. San Juan
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Boni Abstract   PDF
Kim Kimberly Derla
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Copyright Page Abstract   PDF
DALUYAN UP SWF
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Dayalektolohiya ng Inonhan sa Isla de Carabao, Romblon Abstract   PDF
Jem R. Javier
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Deaf / Bingi at deaf / bingi at ang Filipino Sign Language (FSL): Usapin ng Wika at Identidad Abstract   PDF
Reginaldo D. Cruz
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Direksiyong Historikal ng mga Pag-aaral Panggramar ng mga Wikang Timog Bisaya Kalakip ang Parsiyal na Anotasyon ng Ilang Sulatín sa Gramatika mula 1960 hanggang 2015 Abstract   PDF
Francisco Jr. B. Bautista
 
Vol 16 (2010) Diskurso ng Siyensiya: Kolonyal na Diskurso sa mga Sakuna Mula sa Panahon ng Instrumentasyon Tungo sa Panahon ng mga Amerikano Abstract   PDF
Alvin Jason A. Camba
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan DISKUSYON: Ang Filipino sa Paglikha ng Bago at Eksperimental Abstract   PDF
Vladimeir B. Gonzales
 
Vol 16 (2010) Ebolusyon ng Patakarang Pangkagubatan ng Amerika sa Filipinas, 1900-1940 Abstract   PDF
Ma. Luisa De Leon-Bolinao
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Editoryal Abstract   PDF
Jovy M. Peregrino
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Editoryal Abstract   PDF
- - -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan EPILOG: Pagmumundo ng Bago sa Panitikan o Kung Paano Hindi na Isilang pa ang Luma Abstract   PDF
Rolando B. Tolentino
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Excerpt mula sa Diksyonaryo-Gabay sa mga Gawa ni Berry Manansala, Mulang "Baguio" hanggang "Butas na Malaki" Abstract   PDF
U Z. Eliserio
 
26 - 50 of 169 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>