Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 16 (2010) Introduksyon Abstract   PDF
--- ---
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Jestoni Vortex Sutra Abstract   PDF
Andrian Legaspi
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino Abstract   PDF
Prospero R. Covar
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Kagamitang Pangkomedor at Pangkusina Bilang Kulturang Materyal at Sisidlan ng Kaalamang Lokal Abstract   PDF
Evangeline M. Dare
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Kahulugan, Katotohanan, Katwiran: Pagpapakilala sa Semiotika ni Charles Sanders Peirce Abstract   PDF
Epifanio San Juan, Jr.
 
Vol 16 (2010) Kahulugan, Pinagmulan, at Kinaroroonan: Ang Talastasang Bisaya sa Kasaysayang Filipino Abstract   PDF
Vicente C. Villan
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Kalatas kay Edita Abstract   PDF
Louise Vincent B. Amante
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Katipunan ng mga Lungsod: Ang Anyo at Gawi ng Metropolis sa Daigdig ng Filipino Abstract   PDF
José Edgardo A. Gomez, Jr.
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Katutubong Wika at Dalumat ng Bansa, ayon kay Simoun ni Rizal Abstract   PDF
Apolonio B. Chua
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Komparatibong Analisis ng Aktuwal na Gamit ng Wika at mga Piling Pamantayan sa Gramatika at Ortograpiya sa Filipino, Sebwano-Bisaya at Ilokano: Lapit Batay sa Korpus Abstract   PDF
Joel P. Ilao
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Kumbatihan ng Lunan: Talabtaban ng Pag-iral sa Calvario ng Mauban Abstract   PDF
Nelson N. Turgo
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Kung nakakain lang ang hashtag... Abstract   PDF
Kim Kimberly Derla
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Lagalag sa Makati Abstract   PDF
E. San Juan, Jr.
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Lawas, Buut, Patugsiling, 'Ag Dungan: Isang Pag-unawa sa Papel ng Kinagisnang Sikolohiya sa Kasaysayang Kolonyal at Himagsikang Pilipino sa Panay, 1896-1898 Abstract   PDF
Vicente C. Villan
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Lexicon Atienza Abstract   PDF
Dennis Andrew S. Aguinaldo
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Loombands at Kabaong Abstract   PDF
Andrian Legaspi
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Lupon ng Editor Abstract   PDF
- -
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- -
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Lupon ng mga Editor Details   PDF
~ ~
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Mababang Paaralan Abstract   PDF
Allan Popa
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Magbaybay ay Di Biro Abstract   PDF
Resty Cena
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Makinilyang Altar: Ang Dalumat ng Panunupil at Pagturing sa Walang Hanggang Lunggati Abstract   PDF
Pauline Mari Hernando
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Man versus Self Abstract   PDF
Maria Nikka Policarpio
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Megamall sa Metro Manila Abstract   PDF
E. San Juan, Jr.
 
76 - 100 of 179 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>