Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Mga Patnugot Abstract   PDF
Sentro ng Wikang Filipino
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Mga Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
- -
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Mga Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
- -
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Mga Tala Tungkol sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
- - -
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Mga Tala Tungkol sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
Daluyan Journal ng Wikang Filipino
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Mga Tula ni E. San Juan, Jr. Abstract   PDF
Epifanio San Juan, Jr.
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Midya, Eleksiyon, at ang Politikal na Reimahinasyon: Ang Muling Pag-aakda sa Campaign Jingle na “Naging Mahirap” Abstract   PDF
Michael Francis C. Andrada
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Mula sa Ebanghelyo ng Pagkabata ni Hesus Ayon Kay Tomas Abstract   PDF
Mesándel Virtusio Arguelles
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Mula sa Editor Abstract   PDF
Rosario L. Torres-Yu
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Mula sa Editor Abstract   PDF
Rosario L. Torres-Yu
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Mula sa Editor Abstract   PDF
- -
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Mula sa Editor Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Mula sa Editor Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Mula sa Editor Abstract   PDF
Rosario Torres-Yu
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Mula ST Hanggang Histori: Ang Diskurso ng Kinabukasan sa mga Nagwaging Future Fiction (Filipino at Ingles) sa Palanca Mula 2000-20051 Abstract   PDF
Alwin C. Aguirre
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Nahuhuli at Panimulang Pagtatangka: Ang Pilosopiya ng Wikang Pambansa/Filipino Abstract   PDF
Melania L. Flores
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Noon pa man, Nand’yan na, Ano’t Inietsapwera: Ang Maraming Wika ng Pilipinas Abstract   PDF
Reuel Aguila
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Normal Encounter Abstract   PDF
Ivan Emil Labayne
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Oda kay Bai Bibiyaon Bigkay Abstract   PDF
Maricristh Magaling
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Paggagalugad sa Lacanistang Sikoanalisis: Iba, Batas at Sarap sa mga Maikling Kuwento ni Deogracias Rosario Abstract   PDF
U Z. Eliserio
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Paggamot sa Gitna ng Paggahasa: Ang mga Pagamutan Bilang Pook ng Brutalidad at Kabayanihan Noong Labanan Para sa Liberasyon ng Maynila (3 Pebrero – 3 Marso 1945) Abstract   PDF
Michael Charleston B. Chua
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Paghahanap sa Nalandangan Abstract   PDF
Maricristh Magaling
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Paglahok ng mga Lider Magsasaka sa Istruktura ng Pamamahala sa Lokal at Pambansang Antas: Mga Bunga at Hamon Abstract   PDF
Aleli Bawagan, Ana Angela Cayabyab, Devralin Lagos, Victor Obedicen, Celeste Vallejos, Reginald Vallejos
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Paglilinya, Paghihimay, Pagdudugtong: Mga Proseso Ng Paghagilap Sa Bago At Eksperimental Abstract   PDF
Vladimeir B. Gonzales
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Pagmamapa ng Sinehan Bilang Espasyong Homoseksuwal sa Panitikang Bakla Abstract   PDF
Chuckberry J. Pascual
 
101 - 125 of 169 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>