Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Pagpuwing sa Daigdig na Minamatang-Manok: Politika, Estetika, at Poetika ng Espasyo sa mga Dula ni Rolando S. Tinio Abstract   PDF
Eugene Y. Evasco
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Pagsisiyasat sa Elektripikasyon sa Kanayunan Abstract   PDF
Allan Joseph F. Mesina
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Pagsulat sa Filipino: Kaso ng mga Mag-aaral na May Kapansanan sa Pandinig Abstract   PDF
Jane Kibla Lartec
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Pagtatanghal ng Tulang Akeanon: Papel ng Vernakular sa Pag-akda ng Pambansang Panitikan Abstract   PDF
John E. Barrios
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Pahina ng Karapatang-ari Abstract   PDF
- - -
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Pambansang Wika Tungo sa Pambansang Ekonomiya Abstract   PDF
Emmanuel S. de Dios
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Panatang Makabayad Abstract   PDF
Rogelio Ordoñez
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Panayam kay Dr. Teresita G. Maceda: Alagad ng Wika, Tagapagsulong ng Wikang Filipino Abstract   PDF
Schedar D. Jocson, Zarina Joy Santos
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Panayam kay Prospero R. Covar Abstract   PDF
Clemen C. Aquino, Grace H. Aguiling-Dalisay
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Pang-ukol sa Filipino Abstract   PDF
Jonathan C. Malicsi
 
Vol 18, No 1-2 (2012): DALUYAN: Journal ng Wikang Filipino Pangunahing Reporma Ko Ang Pagtataguyod ng Filipino: Panayam kay Dr. Jose V. Abueva Abstract   PDF
Jayson D. Petras
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Panimula Abstract   PDF
- -
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Panitikan, Ideolohiya, Rebolusyon: Edukasyon at Pedagohiya sa Pagbasa ng Nobelang Desaparasidos ni Lualhati Bautista Abstract   PDF
Epifanio San Juan, Jr.
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Panitikang Rehiyonal at ang Pagsasaling Pampanitikan sa Filipino sa Kanlurang Bisayas: Tuon sa Dalawang Akda ni Magdalena Jalandoni Abstract   PDF
John E. Barrios
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Panlipunang Pagbabanghay: Piling Usapin sa Pag-unawa sa Sariling Lipunan Abstract   PDF
Clemen C. Aquino
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Patakaran sa Wika at ang Pamantasan Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Pedagohiya ng Panitikan at mga Bagong Anyo ng Midya Abstract   PDF
Rolando B. Tolentino
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Putol na Tulay Abstract   PDF
John E. Barrios
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Glosari ng mga Salita sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal Abstract   PDF
Jayson D. Petras
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino Abstract   PDF
Leonardo D. de Castro
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Pag-oorganisa ng Pamayanan Tungo sa Kaunlaran na Mula Tao Para sa Tao Abstract   PDF
Jose R. Medina
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalaw ni Jorge Mario Bergoglio—Papa Francis o Kiko?) Abstract   PDF
Rogelio Ordoñez
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Sa Isang banda: Isang Pagninilay sa Konsepto ng Site-specificity (Kamâ-sa-lugar) para sa Kontemporaryong Sining Abstract   PDF
Dayang Magdalena Nirvana T. Yraola
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Mga Naghahanap Na Ngayo'y Hinahanap Abstract   PDF
Jeric Jimenez
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Pagitan ng Pabrika't Pamantasan: Ang Pakikipagsapalaran para sa Katwiran at Kabuluhan ng Isang Maralitang Tagalunsod Abstract   PDF
Rosario Torres-Yu
 
126 - 150 of 169 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>