Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino SANGLAAN: Tunay bang Tulay ng Masang Pilipino? Abstract   PDF
Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten, Susana Corazon C. Ortega
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Sikolohiyang Pilipino sa Ugnayan ng Pahinungod: Pakikipagkapwa at Pagbabangong-dangal ng mga Pilipino Abstract   PDF
Grace H. Aguiling-Dalisay
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Sinong Pasimuno?: Paggamit ng Subject at Topic sa Pag-aaral ng Wika Abstract   PDF
Ria P. Rafael
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Tala Hinggil sa mga Editor Abstract   PDF
- - -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
DALUYAN UP SWF
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
- - -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Tala mula sa Editor Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Tala ng Editor Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Tribuhada Abstract   PDF
Eulalio R. Guieb III
 
Vol 16 (2010) Tunggaliang Festin at Fabella: Ang Halalang 1935 sa Kasaysayang Pampolitika ng Romblon Abstract   PDF
Kristoffer R. Esquejo
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Tungkol sa Realismo sa Nobelang Filipino Abstract   PDF
U Z. Eliserio
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Tungo sa Estandardisasyon ng Wikang Filipino: Tuon sa mga Vowel sa mga Hiram na Salita sa Ingles Abstract   PDF
Galileo Zafra, Rowena Guevara, Odilon Badong, Jr., Christine Clarin, Katherine Rara, Elaine Rose Cristobal, Jonald Albete, Louis Andrew Dizon, Eugene Carl Geronimo, Erica Mae Abbass
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Tungo sa Isang Mas Mapagbuong Sikolohiya: Hamon sa Makabagong Sikolohiyang Pilipino Abstract   PDF
Jay A. Yacat
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Ulan sa Yero (para kay Diwata) Abstract   PDF
Jeric Jimenez
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Umiikot, Binali Abstract   PDF
Ivan Emil Labayne
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu UP Diksiyunaryong Filipino: Sinonismong Walang Hangganan Abstract   PDF
Ramon G. Guillermo, Rhandley D. Cajote, Aristeo Logronio
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Victor Emmanuel Carmelo Nadera: Panayam Tungkol sa Eksperimental na Panitikan Abstract   PDF
Amado Anthony Mendoza III
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Wika at Diwang Filipino sa Media at Komunikasyon sa UP Abstract   PDF
Rolando B. Tolentino
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Wika at Identidad: Wikang Bikol Bilang Lunan ng Bikolnon, 1890-1956 Abstract   PDF
Peñafrancia Raniela E. Barbaza
 
151 - 169 of 169 Items << < 2 3 4 5 6 7