Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Ang Bagong Lipunan, 1972-1986: Isang Panimulang Pag-aaral sa Musika at Lipunan* Abstract   PDF
Raul C. Navarro
 
Vol 1, No 2 (2000) Ang Bugtong ng Bagting ng Lira ni Maningning: Isang Rebyu ng Voices from the Underworld Abstract   PDF
Luna Sicat-Cleto
 
Vol 3, No 1 (2002) Ang Dalumat ng Panahon at Espasyo sa Mga Traki ng Dulangan Manobo Abstract   PDF
Rosario Cruz-Lucero
 
Vol 14, No 1 (2017) Ang Daynamiks ng mga Historyograpiyang Nakapaloob sa mga Obrang Pinturang Relihiyoso-Historikal ni Carlos “Botong” Francisco
(The Dynamics of the Historiographies within the Religious-Historical Paintings of Carlos “Botong” Francisco)
Abstract   PDF
Melanie D.P. Turingan, F.P.A. Demeterio III
 
Vol 12, No 1 (2015) Ang Himig at Dalumat ng Pagtutol sa “Parang Sabil nina Abdulla at Putli’ Isara” ng mga Tausug
(The Melody and Concept of Resistance in “The Parang Sabil of Abdulla and Putli’ Isara” of the Tausug)
Abstract   PDF
Jay Jomar F. Quintos
 
Vol 10, No 1 (2013) Ang Kasaysayan at Panitikan sa Pagbuo ng Bayan: Rebyu ng Nobelang The Feet of Juan Bacnang ni F. Sionil Jose Details   PDF
Moreal Nagarit Camba
 
Vol 2, No 1 (2001) Ang Musika sa Pilipinas: Pagbuo ng Kolonyal na Polisi, 1898-1935 Abstract   PDF
Raul Casantusan Navarro
 
Vol 10, No 2 (2013) Ang Pagsasakatutubo mula sa Loob/Kultural na Pagpapatibay ng mga Salitang Pandamdaming Tumutukoy sa “Sayá”: Isang Semantikal na Elaborasyon ng Wikang Filipino sa Larangan ng Sikolohiya Abstract   PDF
Jayson D. Petras
 
Vol 9, No 1 (2012) Ang Pagtataman ng Nasyunalismo sa Panulat ni Amado V. Hernandez at Bienvenido L. Lumbera at ang Diskursong Postkolonyal Abstract   PDF
Rosario Torres-Yu
 
Vol 13, No 2 (2016) Ang Talaban ng Pangingibabaw at Pagtutol sa Pangingibabaw sa Manga Tagobilin sa Manga Dalaga ni Antonio Maria Claret (Dominance and Defiance in Antonio Maria Claret’s Manga Tagobilin sa Manga Dalaga) Abstract   PDF
Pauline Mari Hernando
 
Vol 14, No 1 (2017) Annual Reports as Autobiography: A Tale of a Television Company Abstract   PDF
Fernando de la Cruz Paragas
 
Vol 3, No 1 (2002) Anomie and Isolation: The Wind-up Bird Chronicle, Ghost in the Shell, Serial Experiments Lain, and Japanese Consensus Society Abstract   PDF
Elmo Gonzaga
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Aproximaciones al verbo ser en las gramáticas misioneras del tagalo Abstract   PDF
Marlon James S. Sales
 
Vol 2, No 1 (2001) Architecture and Sexuality: The Politics of Gendered Space Abstract   PDF
Gerard Rey Lico
 
Vol 11, No 2 (2014) Archival Documentation in the Philological Analysis of Philippine Spanish: A Review of El español de Filipinas. Documentos coloniales by Mariano Franco Figueroa Details   PDF
Marlon James Sales
 
Vol 10, No 2 (2013) Ati-Atihan Lives Details   PDF
Ruth Jordana Luna Pison
 
Vol 10, No 1 (2013) Audiovisual Ethnography of Philippine Music: A Process-oriented Approach Abstract   PDF
Terada Yoshitaka
 
Vol 10, No 1 (2013) Audiovisual Ethnography of Philippine Music: A Process-oriented Approach Abstract   PDF
Terada Yoshitaka
 
Vol 9, No 2 (2012) “Is the Hydra the Enemy?” A Review of English Language as Hydra: Its Impacts on Non-English Language Cultures Details   PDF
Corazon D. Villareal
 
Vol 3, No 2 (2006) & Vol 4, No 1 (2007) ¿Literatura Hispano-Filipina Contemporánea? Un ejemplo en la poesía de Edmundo Farolán Romero Abstract   PDF
Andrea Gallo
 
Vol 8, No 2 (2011) Ballet in the Dark: A Critical Review of Black Swan by Darren Aronofsky Abstract   PDF
Rina Angela Corpus
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Bamboo and Music Composition in the Philippines: Disquietudes on the Ascendancy of a “Cultural Object” Abstract   PDF   Untitled   Untitled   Untitled   Untitled   Untitled   Untitled   Untitled
Jonas Baes
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Bamboo in Musical Discourse: Spirit, Technology and Human Communication Abstract   PDF
Ramón Pagayon Santos
 
Vol 3, No 1 (2002) Batek: Traditional Tattoos and Identities in Contemporary Kalinga, North Luzon Philippines Abstract   PDF
Analyn Ikin V. Salvador-Amores
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Bayaning Talunan* Rebyu sa Pelikulang Caregiver (2008) Direksiyon ni Chito Roño Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
101 - 125 of 256 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>