Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 7, No 1 (2010) INLAND-COASTAL PHILIPPINE HYBRIDITY: HETEROGLOSSIA IN AGUSAN MANOBO MUSIC AND RITUAL Abstract   PDF
José S. Buenconsejo
 
Vol 7, No 1 (2010) Introductory Notes on Philippine Music Hybridity Details   PDF
José S. Buenconsejo
 
Vol 13, No 1 (2016) Isang Mapanuring Paghahambing sa Ingles, Filipino, at Sebwanong Mga Salin ng Orihinal na Espanyol na Lyrics ng Pambansang Awit ng Pilipinas Abstract   PDF
Deborrah S. Anastacio, Gem Carlo B. Ausa, Jamie G. Guerrero, Jianne Irissa P. Piguing, Sofia Mae R. Romero, F.P.A. Demeterio III
 
Vol 10, No 1 (2013) Johnny at Jun Belgica: Pananahan sa Rugaring Abstract   PDF
Penafrancia Raniela E. Barbaza
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Kapag Maselan ang Larong-bata: Ang Panitikang Pambata bilang Pananggalang sa Abusong Seksuwal sa Bata Abstract   PDF
Eugene Y. Evasco
 
Vol 14, No 1 (2017) Klik-suri sa Online Community ng mga Lesbiyana sa Facebook Gamit ang Critical Discourse Analysis (CDA) at Natural Language Processing (NLP)
(Click-analysis of a Lesbian Online Community in Facebook Using the CDA and NLP)
Abstract   PDF
Alona Jumaquio-Ardales, Nathaniel Oco, Rowell Madula
 
Vol 12, No 1 (2015) Kohlbergian Analysis of the Moral Reasoning in Lino Brocka’s Leading Films Abstract   PDF
Diana F. Palmes, F.P.A. Demeterio III
 
Vol 10, No 1 (2013) Kontra-Diskurso: Testimonial Narratives of Filipino Workers in a Foreign Company Abstract   PDF
Noel Christian A. Moratilla
 
Vol 10, No 1 (2013) Kontra-Diskurso: Testimonial Narratives of Filipino Workers in a Foreign Company Abstract   PDF
Noel Christian A. Moratilla
 
Vol 7, No 1 (2010) KULINTANG STATESIDE: ISSUES ON AUTHENTICITY OF TRANSFORMED MUSICAL TRADITIONS CONTEXTUALIZED WITHIN THE GLOBAL/LOCAL TRAFFIC Abstract   PDF
Pamela Costes Onishi
 
Vol 13, No 2 (2016) Kuwentong Buhay ng Isang Pambansa- Demokratikong Rebolusyonaryong Bakla sa Rehiyon ng Katimugang Mindanao (A Life Story of a Gay National-Democratic Revolutionary in Southern Mindanao Region) Abstract   PDF
Rowell D. Madula
 
Vol 12, No 2 (2015) La intertextualidad como recurso en la lingüística misionera: El prefacio del Arte y reglas de la lengua tagala (1610) de fray Francisco Blancas de San José Abstract   PDF
Marlon James Sales
 
Vol 13, No 1 (2016) La Literatura Filipina en Español Durante la era Barroca (Philippine Literature in Spanish during the Baroque Age) Abstract   PDF
Isaac Donoso
 
Vol 14, No 2 (2017) Larawan ng Cama-cama Bilang Filipino: Ang Imahen ng Nacion ni Adelina Gurrea (Portrait of the Cama-cama as Filipino: Adelina Gurrea's Image of Nacion) Abstract   PDF
Arbeen Regalado Acuña
 
Vol 9, No 1 (2012) Like Water for Chocolate: The Rewriting of the Female Experience and Its Parallels in Philippine History Abstract   PDF
Marikit Tara Alto Uychoco
 
Vol 9, No 2 (2012) Lingon sa Iskolarsyip sa Dulaan (1948-2007) Looking Back on Theater Scholarship (1948-2007) Abstract   PDF
Apolonio B. Chua
 
Vol 3, No 2 (2006) & Vol 4, No 1 (2007) Looming Over the Nation, Uneasy with the Folks: Locating Mike de Leon in Philippine Cinema Abstract   PDF
Patrick F. Campos
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Mahugong na Kahapon, Mataginting na Darating: Isang Hiraya na Bunsod ng Tawag ng Bantula Abstract   PDF
Felipe M. de Leon, Jr.
 
Vol 14, No 1 (2017) Making and Selling the “Rock Star Pope”: The Celebritization of Pope Francis during His Five-Day Visit to the Philippines Abstract   PDF
Gerry M. Lanuza
 
Vol 13, No 1 (2016) Mary as Mother in the Flores de Mayo in Poblacion, Oslob Abstract   PDF
Patricia Marion Y. Lopez
 
Vol 8, No 2 (2011) Mga Lente sa Likod ng Lente: Isang Panimulang Pag-aaral ng Ilang Litratong Kuha ni Xander Angeles Abstract   PDF
Moreal Nagarit Camba
 
Vol 2, No 2 (2001) Mila: Drama o Melodrama? Abstract   PDF
Virgilio C. Ventura
 
Vol 8, No 1 (2011) Mohammad A. Quayum, Translated and Inroduced. Radindranath Tagore: Selected Short Stories. New Delhi: MacMillan, 2011. Pp. liii+160. ISBN 023-033-277-3 Abstract   PDF
Paoi Hwang
 
Vol 8, No 2 (2011) Navigating a Precarious Balance: The Noel Garovillo Dance Center's Contemporary Dance as aCommitment to the Community Abstract   PDF
Ruth Jordana Luna Pison
 
Vol 1, No 2 (2000) NCCA’S SAMBAYANAN 2000 (People’s Culture as Fashion and Deception) Abstract   PDF
Jaime Biron Polo
 
151 - 175 of 242 Items << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>