Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 14, No 2 (2017) Larawan ng Cama-cama Bilang Filipino: Ang Imahen ng Nacion ni Adelina Gurrea (Portrait of the Cama-cama as Filipino: Adelina Gurrea's Image of Nacion) Abstract   PDF
Arbeen Regalado Acuña
 
Vol 9, No 1 (2012) Like Water for Chocolate: The Rewriting of the Female Experience and Its Parallels in Philippine History Abstract   PDF
Marikit Tara Alto Uychoco
 
Vol 9, No 2 (2012) Lingon sa Iskolarsyip sa Dulaan (1948-2007) Looking Back on Theater Scholarship (1948-2007) Abstract   PDF
Apolonio B. Chua
 
Vol 3, No 2 (2006) & Vol 4, No 1 (2007) Looming Over the Nation, Uneasy with the Folks: Locating Mike de Leon in Philippine Cinema Abstract   PDF
Patrick F. Campos
 
Vol 15, No 1 (2018) Luwa: Entanglement in the Origin, Form, and Meaning of Balayan’s Oral Tradition Abstract   PDF
Aidel Paul G. Belamide
 
Vol 5, No 1&2 (2008) Mahugong na Kahapon, Mataginting na Darating: Isang Hiraya na Bunsod ng Tawag ng Bantula Abstract   PDF
Felipe M. de Leon, Jr.
 
Vol 14, No 1 (2017) Making and Selling the “Rock Star Pope”: The Celebritization of Pope Francis during His Five-Day Visit to the Philippines Abstract   PDF
Gerry M. Lanuza
 
Vol 13, No 1 (2016) Mary as Mother in the Flores de Mayo in Poblacion, Oslob Abstract   PDF
Patricia Marion Y. Lopez
 
Vol 8, No 2 (2011) Mga Lente sa Likod ng Lente: Isang Panimulang Pag-aaral ng Ilang Litratong Kuha ni Xander Angeles Abstract   PDF
Moreal Nagarit Camba
 
Vol 2, No 2 (2001) Mila: Drama o Melodrama? Abstract   PDF
Virgilio C. Ventura
 
Vol 8, No 1 (2011) Mohammad A. Quayum, Translated and Inroduced. Radindranath Tagore: Selected Short Stories. New Delhi: MacMillan, 2011. Pp. liii+160. ISBN 023-033-277-3 Abstract   PDF
Paoi Hwang
 
Vol 8, No 2 (2011) Navigating a Precarious Balance: The Noel Garovillo Dance Center's Contemporary Dance as aCommitment to the Community Abstract   PDF
Ruth Jordana Luna Pison
 
Vol 1, No 2 (2000) NCCA’S SAMBAYANAN 2000 (People’s Culture as Fashion and Deception) Abstract   PDF
Jaime Biron Polo
 
Vol 2, No 2 (2001) Nicanor Abelardo: Tagapagbunsod ng Modernismo sa Sining Musika sa Pilipinas Abstract   PDF
Ramon P. Santos
 
Vol 8, No 1 (2011) Noli on TV: Adaptation Criticism as Metacritism Abstract   PDF
Patrick F. Campos
 
Vol 3, No 2 (2006) & Vol 4, No 1 (2007) On the Relationships Between Words and Melody in the Pulangihon-Umayamnon Bukidnon Uwaging Abstract   PDF   PDF
José S. Buenconsejo
 
Vol 12, No 2 (2015) Overseas Filipino Workers (OFWs) as Heroes:
Discursive Origins of the “Bagong Bayani” in the Era of Labor Export
Abstract   PDF
Jean Encinas-Franco
 
Vol 8, No 2 (2011) Pag-akda at Pagkabata: Ang Namamayaning Tunguhin at Estetika sa Panitikang Pambata ng Pilipinas Abstract   PDF
Eugene Y. Evasco
 
Vol 1, No 2 (2000) Pagbalangkas sa Arkitekturang Filipino: Alternatibong Kritikal na Tema sa Historyograpiyang Arkitektural Abstract   PDF
Edson Roy G. Cabalfin
 
Vol 15, No 1 (2018) Pag-iimahen sa Batang “Katutubo” sa Ilang Piling Kuwentong Pambata:
Sipat at Siyasat sa Kolonyal na Diskurso ng “Tribu”
(Imaging the “Indigenous” Child in Selected Stories for Children:
Revisiting and Revisioning “Tribe” as a Colonial Discourse)
Abstract   PDF
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
 
Vol 2, No 1 (2001) Pagpapatiwakal at Pagbanyuhay, Pagpaslang at Paghulagpos: Dalawang Dula ng Paglalantad at Pakikitalad Abstract   PDF
Eugene Evasco
 
Vol 11, No 2 (2014) Pagsasatinig ng Pagkabata: Ang Varayti ng Wika sa mga Premyadong Kuwentong Pambata Abstract   PDF
Wennielyn F. Fajilan
 
Vol 12, No 1 (2015) Pakiramdaman: Isang Tatak Filipinong Lapit sa Pagdadalumat sa Sosyolohiya (Pakiramdaman: A Filipino Brand of Reflective Inquiry in Sociology) Abstract   PDF
Dennis S. Erasga
 
Vol 8, No 1 (2011) Panitikang Pambata, Edukasyon, at Konsepto ng Bata: Mga Palaisipan at Panukala Abstract   PDF
Rosario Torres Yu
 
Vol 9, No 1 (2012) Part 2 - The Recontextualization of Burik (Traditional Tattoos) of Kabayan Mummies in Benguet to Contemporary Practices Abstract   PDF
Analyn Salvador-Amores
 
176 - 200 of 256 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>