Limang Tula Mula Sa Librong Paroles Ni Jacques Prevert

Rosalinde Fleur Zapata

Abstract


Isang kilalang makata at manunulat na Pranses si Jacques Prevert (1900-1977). Ang kanyang limang tulang isinalin ko mula sa Pranses patungo sa Filipino ay hango sa isang koleksyon na pinamagatang Paroles. Umani ng malaking tagumpay nang unang lumabas noong 1946.

Full Text:

PDF