Author Details

Zapata, Rosalinde Fleur

  • 2008 - Articles
    Ang Usaping Panlupa At Ang Mga Gerilyang Huk
    Abstract  PDF
  • 2008 - Articles
    Limang Tula Mula Sa Librong Paroles Ni Jacques Prevert
    Abstract  PDF