Cantos Cronicas

Kristian Cordero

Abstract


- Babilonya

- Babel

- Parabula ng mga Barang

- Parabula ng Uwak


Full Text:

PDF