Incestina at Iba pang Tula

Frank Cimatu

Abstract


- Pagliliyab

- Si Nita Balibalita

- Batang Recto

- Sandaang Hakbang Papuntang Malakanyang

- Incestina

- Dalawang Sestina para sa mga Notbuk: Ang Luntiang Notbuk na Sinam kay Bogart


Full Text:

PDF