Corpus

Carlos M. Piocos III

Abstract


Mga Pangkaraniwang Lungkot

Ang Pagitan

Ang Makata

Ganap

Mga Tala sa Balarila

Otro Genesis

Limang Butas sa Pagbabantas

 


Full Text:

PDF