Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature, 2009

Font Size:  Small  Medium  Large

Pagtulay sa Alambre

Joi Barrios

Abstract


I. Pagtulay sa Alambre

II. Sa Akademya

III. Flores del Agua

IV. Ang Babae sa Pagdaralita

V. Timpla

VI. Siyento Beynte-singko


Full Text: PDF