Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature, 2009

Font Size:  Small  Medium  Large

Cantos Cronicas

Kristian Cordero

Abstract


- Babilonya

- Babel

- Parabula ng mga Barang

- Parabula ng Uwak


Full Text: PDF