Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature, 2009

Font Size:  Small  Medium  Large

Ang Pagdaloy sa Kasaysayan at Kasaysayan ng Pagdaloy ng Panitikang Lesbiana ng Pilipinas

Sharon Anne Briones Pangilinan

Abstract


No abstract yet

Full Text: PDF