Likhaan: The Journal of Contemporary Philippine Literature, Vol 5 (2011)

Font Size:  Small  Medium  Large

Ang Ama at Ina ng Isang Epiko

Jun Cruz Reyes

Abstract


none

Full Text: PDF