Vol 9 (2007)

Table of Contents

Articles

Pamamanaag ng Uring Manggagawa sa Dulaan at Panitikan (1902-1913)
Apolonio B. Chua
Battlefield and Booty: The Early American Period Filipina in Jesus Balmori’s Novels Bancarrota de Almas and Se Deshojó la Flor
Wystan S. de la Peña
The Utility of Literary Criticism: Pitfalls of the Literary Debates under the US Colonial Regime
Jose Duke S. Bagulaya
Sa Pagitan ng mga Salita: Si Alfrredo Navarro Salanga Bilang Makata-Peryodista
Elyrah Loyola Salanga
Love, Country, and Woman: The Feminist Articulations in the Poems of Joi Barrios
Grace R. Concepcion
Paglugay sa mga Pambihirang Buhok: Ang Semiotika ng Buhok sa mga Ilustrasyon ng Aklat Pambata
Eugene Y. Evasco
Ang Interpolasyon ng “Labis” at ang Lohika ng Mardyinal
Michael Francis C. Andrada
Cellphone at Tatlong Kontemporaneong Teksto: Komunikasyon at Dibisyon sa Panahon ng Kapitalismo
U Z. Eliserio
Beddeng Ken Pakasaritaan: Salaysay ng Ili ng Paracelis, Mt. Province sa Hugpungang Kailokuan-Kaigorotan
Mary Jane B. Rodriguez-Tatel
Building the Imperial Imagination: The Politics of American Colonial Urbanism and Architecture in Manila
Gerard Rey A. Lico
Monumentalizing Rizal: Representations of Jose Rizal in Luneta as a Case Study of Public Art in the Philippines
Roberto G. Paulino
Situating Representation in an Urban Context: Public Parks and the Revive Manila Program
Tessa Maria T. Guazon
Communication Apprehension: A Survey of Studies, Treatments, and Techniques
Carmencita P. Del Villar
PEACE MATTERS: The Conflict Resolution Strategies of Holy Name’s Parish Priest
Maria Veronica G. Caparas

Reviews

Two Book Reviews: "Tagabawa Texts" and "Karao Texts"
Rosario Cruz Lucero