Vol 17, No 2 (2015)

Table of Contents

-
 
PDF

Panimula

Panimula para sa PHR Isyu Pagsasalin: Gawaing Kasanayan at Katuluyan
Nilo S. Ocampo
PDF

Articles

1984 Isang Adaptasyon ng Nobela ni George Orwell Unang Yugto ng Dulang May Ganap na Haba
Vlad Gonzales
PDF
KABANATA 5: Mula sa Ang Sariling Silid / A Room of One’s Own ni Virginia Woolf
Pauline Mari Hernando
PDF
Kaugalian at Paniniwala ng mga Igorot: Salin ng Anim na Kabanata ng Au Coeur Sauvage Des Philippines ni René Jouglet
Camilo Nogoy
PDF
Mga Palabtik (Satires)
Jose Duke S. Bagulaya
PDF

Mga May-akda

-
- -
PDF