Author Details

Evasco, Eugene Y.

  • Vol 9 (2007) - Articles
    Paglugay sa mga Pambihirang Buhok: Ang Semiotika ng Buhok sa mga Ilustrasyon ng Aklat Pambata
    Details