Author Details

Atienza, Glecy C., Philippines

  • Vol 10 (2008) - Articles
    Parang Wala Kahit Naroon: Sipat Improbisasyon sa Kanon ng Kasaysayan ng Dula sa Pilipinas
    Abstract  PDF