Author Details

Canete, Reuben Ramas, University of the Philippines Diliman

  • Vol 8, No 1 (2011) - Articles
    Ang Pagbenta sa Imahen ng Kalalakihan sa mga Piling Tindahang Pandamit sa Pilipinas (Selling the Image of Masculinity Among Selected Philippine Clothing Stores)
    Abstract  PDF