How are the Filipino Youth Changing? The Shifting Lifestyles of Our Nation's Young, 1970s-1990s

Nimfa B. Ogena

Abstract


Tinatalakay sa papel na ito ang mga pagbabago sa
pamumuhay ng mga kabataan sa ating lipunan. Sa
pamamagitan ng mga paghahambing ng mga naunang pagaaral
noong dekada sitenta at otsenta sa mga pag-aaral ng
dekada nobenta, maraming nakitang matingkad na
pagbabago sa pamumuhay, pag-iisip at pagpapalagay ng
mga kabataan. Ipinakita din kung paanong ang mga sosyopulitikal
at pang-ekonomikong salik tulad ng paglaganap ng
AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) at pagdaluyong
ng migrasyon ay nakakaapekto sa anyo at direksyon ng
mga pagbabagong ito.

Full Text:

PDF