Kabayanihan ng Kababaihan sa Kolorum at Sakdal

Arthur M. Navarro

Abstract


Kapwa masalimuot ang kilusang bayan at kilusang kababaihan matapos sumiklab ang Himagsikang Pilipino 1896. Kumuha ang mga ito ng iba’t ibang anyo na pawang nakapaloob sa pagpapatuloy ng diwa ng sama-samang paghihimagsik tungo sa kalayaan at kasarinlan ng Inang Bayan.

Sa sentenaryo ng patuloy na himagsikan, magandang balik-tanawin ang mga paghihimagsik ng mga KOLORUM at SAKDAL at tignan ang malaking ambag bilang mga bayani ng mga natatanging kababaihan sa mga pagkilos na ito. Ang pagbabalik tanaw ay hindi lamang pagtahak sa ilang yugto ng mahabang kasaysayang bayan, kundi pagpapalaot din sa ilang yugto ng mahabang kasaysayan ng kilusang kababaihan.

Full Text:

PDF