A Conceptual Framework for Teaching an Introductory Course on Gender

Nanette Garcia-Dungo

Abstract


Nais ipahayag ng papel na ito ang kahalagahan ng kurso sa kasarian bilang isang interbensyong pang-edukasyon sa pagbibigay perspektibo sa pag-unawa sa lipunan. Ang balangkas tumutukoy sa iba’t-ibang konsepto na nagbibigay daan sa mapanuring pag-aaral ng mga aspeto ng bawat kasarian at ang kaugnayan nito sa lipunan.
Ang lapit ay binuo sa pamamagitan ng pagtingin sa lipunan bilang isang pagkabuuan kung saan ang isang dimensyon nito ay usaping pangkasarian. Ito ay hinulma ng tradisyon ng makataong agham panlipunan na kumikilala sa potensyal ng bawat indibidwal na umunlad ayon sa kakayanan nito para sa sarili at sa kolektibong transpormasyon.

Full Text:

PDF