Cultural Crisis, Erosion of Biological Diversity and the People’s Response

Mariano R. Sto. Domingo

Abstract


Binigyang pansin sa papel na ito ang mahigpit na kaugnavan ng krisis kultural-- partikular ang komodipikasyon ng lupa, pagkawala ng tradisyunal na sistema ng kaalaman at ang walang habas na paggamit ng teknolohiya-- sa pagkaubos ng biodiversity o saribuhay. Ipinahayag din na ang pagkasira ng saribuhay ang nagdudulot ng ibayo pang kaligaligan sa lipunan tulad ng nangyayari sa mga Katutubo. Ipinakita rin na bagamat nangyayari ang magkakambal na krisis, may mga sumusulpot namang tugon mula sa mga tao upang protektahan ang kapaligiran at lipunan.

Keywords


environment, erosion, biological diversity

Full Text:

PDF