Datu Lumandong and/or the Monkey-Eating Eagle: Issues in Biodiversity

Mary Constancy C. Barrameda

Abstract


Ang sanaysay na ito ay isang pagsusuring pilosopikal sa mga isyung kaugnay ng pagkaubos at konserbasyon ng biodiversity. Kinatigan ng may-akda ang posisyon ng mga Katutubo (Indigenous People) sa pagmamay-ari ng kanilang lupaing ninuno. Pinuna rin ang mga programa ng gubyerno, mga pandaigdigang organisasyon at iba pang institusyon na madalas nagdudulot ng higit pang kasawian at dislokasyon sa mga katutubo.

Keywords


environment, biodiversity

Full Text:

PDF