Integrating Environmental Concerns into Rural Planning: The Case of the IRAP

Joey S. Sena and Joseph E. Palis

Abstract


Iminungkahi ng mga awtor ang pagsaalang-alang sa mga lokal na kondisyong pangkapaligiran sa pagpaplano para sa aksesibilidad ng mga serbisyo/pasilidad para sa rural na populasyon. Binigyang-pansin ang potensyal ng mga lokal na pamahalaan sa paglikha ng naturang plano dahilan sa ilang batas tulad ng Local Government Code. Nagbigay rin ng konkretong panukala sa pamamagitan ng IRAP kung saan may mga hakbang para sa integrasyon ng mga salik pangkapaligiran sa pagpaplano.

Full Text:

PDF