An Environment-Related Foreign Policy Direction

Agerico M. De Villa

Abstract


Ang papel ay naglatag ng mungkahi para sa pagdevelop ng patakarang panlabas kaugnay ng mga usaping pangkapaligiran. Gumamit ang may-akda ng kontekstong pambansa/panloob sa halip na panlabas sa pamamagitan ng pagtukoy sa sariling Environmental Impact Assessment System ng Pilipinas bilang simula ng mas malawak na patakarang panlabas.

Keywords


foreign policy, environment

Full Text:

PDF