Site Meter
Special Issue, January-December 1999

Table of Contents

Articles

Paunang Salita: Paggunita sa Ika-Isandaang Taon ng Pakikibaka Laban sa Imperyalismong Estados Unidos PDF
Francis A. Gealogo
Ang Sentenaryo ng Imperyalismong US sa Pilipinas: Sanhi at Bunga ng Mahabang Pagkaalipin PDF
Bienvenido Lumbera
Ang Partisipasyon ng Kababaihan sa Digmaang Pilipino-Amerikano PDF
Ronaldo B. Mactal
Himno Nacional: Ang Pagsakop ng Awit ng Indipendensiya PDF
Teresita Gimenez Maceda
Ang Anti-Imperyalistang Panitikan ng Bagong-Demokratikong Rebolusyon PDF
Gelacio Guillermo
Ang Migranteng Manggagawang Pilipino sa Harap ng Salamin PDF
Roli Talampas
Dalawang Yugto sa Digmaang Pilipino-Amerikano (Ang Labanan sa Luzon) PDF
Edilberto M. Villegas
Ang Unang Komisyon sa Pilipinas bilang Prente ng Kolonyal na Dominasyon, 1989-1900 PDF
Evelyn A. Miranda
Ang mga Kapangyarihang Europeo sa Ikalawang Yugto ng Rebolusyong Pilipino: Ang naging Paninindigan at Pagkilos sa Konteksto ng Imperyalismo PDF
Ronaldo Mactal
Reconstructing Ethnic Identities: The Philippine Constabulary in the Cordillera Frontiers PDF
Maria Nela Florendo
Kalikasan, Uri at Kakanyahang Pang-etniko: Ang Imperyalismong Estados Unidos sa Kordilyera ng Hilagang Luzon PDF
Rowena Reyes-Boquiren
Lumad Ma'y Lumaban Din, 1903-1935 PDF
B R. Rodil
Some Notes on the Bangsamoro Armed Struggle Against US Imperialism in Mindanao and Sulu PDF
Jamail A. Kamlian
Ang mga Thomasites: Hukbong Mapagpaamo ng Malupit na Digmaan PDF
Nancy Kimuell Gabriel
Ang Hanggahan at Pagkakahon sa Mahihirap na Kababaihan ng Primaryang Edukasyon sa Panahon ng Kolonyalismong US sa Pilipinas PDF
Judy M. Taguiwalo
Isang Dantaon ng Interbensyong Amerikano PDF
Alice Guillermo


ISSN: 0031-7802