Benitez, Christian Jil R., Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines

  • Vol 1 (2020) - TULA
    Sapagkat Dapat Sumapat sa Kalungkutan ang Lalabing-Apat na Taludtod
    Abstract  PDF
  • Vol 1 (2020) - TULA
    Sapagkat Nangungulila Lang Talaga Ako sa Ilang Kaibigan at Bagaman Alam Kong Hindi Nila Ito Mababasa, Narito Pa Rin Ang Ilang Balita
    Abstract  PDF