Pozon, Jason F., Sentro ng Wikang Filipino, University of the Philippines