Author Details

Jose, Mary Dorothy dL., University of the Philippines, Philippines

  • Vol 3 (2020) - Artikulo
    Imahen ng Kababaihan sa mga Aklat Paglalakbay sa Harap ng Imperyalismong Amerikano: Isang Feministang Pagsusuri
    Abstract  PDF