Salin-Salamin: Ang Pagsasa-Filipino ng mga Banyagang Programa

Leila Crisostomo, Ivan Joseph M de Lara, Raia Alexis T Gallardo, Manpreet Singh

Abstract


Ang pagsasalin ay pamamaraan ng pagdaloy ng mga ideya, impormasyon, at kultura mula sa iba’t ibang wika at lipunan. Mayroon nang mga pananaliksik tungkol sa pagsasalin sa Filipino, ngunit malimit lamang ang mga pag-aaral ukol sa pagsasaling nagaganap sa multimedia, partikular na sa dubbing. Sa pananaliksik na ito, nakapanayam ang anim na indibidwal mula sa lokal na industriya ng dubbing sa Pilipinas upang malaman ang mga polisiya at batayan sa dubbing, ang mga prosesong administratibo, scriptwriting, at dubbing, at iba pang kaugnay na mga teknikal na kaalaman. Bilang pag-aaral naman sa daluyan ng wika at kultura, tig-isang Hollywood movie, Korean historical drama, at Japanese anime ang inanalisa ang semantiko upang ipagkumpara ang mga salin sa pinagmulan na teksto. Nalamang may mga naganap na (1) pagsasalin ng mga pangalan, (2) pagpapanatili ng banyagang salita sa salin, (3) pagsama ng mga lokal na salita sa salin, at (4) malalayong saling Filipino mula sa Ingles. Sa kabuuan, maihahalintulad ang proseso ng pagsalin sa dubbing sa pagiging dinamiko ng wikang Filipino.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.