Author Details

Chua, Michael Charleston B., Philippines

  • Vol 15, No 1&2 (2009) - Articles
    Paggamot sa Gitna ng Paggahasa: Ang mga Pagamutan Bilang Pook ng Brutalidad at Kabayanihan Noong Labanan Para sa Liberasyon ng Maynila (3 Pebrero – 3 Marso 1945)
    Abstract  PDF