Browse Title Index


 
Issue Title
 
No 2 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Index Abstract   PDF
- -
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Index Abstract   PDF
~ ~
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Index Abstract   PDF
- -
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Ingles at Pedagohikal na Pagganap nito sa Reproduksiyon ng Paggawa Abstract   PDF
Gonzalo A. Campoamor II
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino (Ini)lihim sa Dagat: Mga Salaysay ng Pagsubok at Pakikibaka ng mga Pilipinong Seaman Abstract   PDF
Joanne Visaya Manzano
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Intelektuwalismo at Wika Abstract   PDF
Renato Constantino
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
DALUYAN UP SWF
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- - -
 
Vol 23, No 1-2 (2017) Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- - -
 
Vol 24, No 1-2 (2018): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- -
 
Vol 25, No 1-2 (2019): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
Journal Daluyan
 
Vol 26, No 1-2 (2020): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Internasyonal na Lupon ng mga Editor Abstract   PDF
- -
 
Vol 15, No 1&2 (2009) Introduksiyon Abstract   PDF
Apolonio B. Chua, Galileo S. Zafra
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon Abstract   PDF
Pe├▒afrancia Raniela Barbaza, Jesus Federico Hernandez
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon Abstract   PDF
Lourdes R. Baetiong, Farah C. Cunanan
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon Abstract   PDF
Jovy M. Peregrino
 
Vol 24, No 1-2 (2018): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon Abstract   PDF
Gerard P. Concepcion, Jem R. Javier
 
Vol 23, No 1-2 (2017) Introduksiyon: Ang Salimbayan ng Wika at Panitikan Abstract   PDF
Glecy C. Atienza, Romylyn A. Metila
 
Vol 26, No 1-2 (2020): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Introduksiyon: Filipino sa Global at Lokal na mga Larang Abstract   PDF
Carlos M. Piocos, III
 
Vol 16 (2010) Introduksyon Abstract   PDF
--- ---
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Jestoni Vortex Sutra Abstract   PDF
Andrian Legaspi
 
No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Espesyal na Isyu Kaalamang Bayang Dalumat ng Pagkataong Pilipino Abstract   PDF
Prospero R. Covar
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Kagamitang Pangkomedor at Pangkusina Bilang Kulturang Materyal at Sisidlan ng Kaalamang Lokal Abstract   PDF
Evangeline M. Dare
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Kahulugan, Katotohanan, Katwiran: Pagpapakilala sa Semiotika ni Charles Sanders Peirce Abstract   PDF
Epifanio San Juan, Jr.
 
Vol 16 (2010) Kahulugan, Pinagmulan, at Kinaroroonan: Ang Talastasang Bisaya sa Kasaysayang Filipino Abstract   PDF
Vicente C. Villan
 
76 - 100 of 219 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>