Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Panlipunang Pagbabanghay: Piling Usapin sa Pag-unawa sa Sariling Lipunan Abstract   PDF
Clemen C. Aquino
 
Vol 25, No 1-2 (2019): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Pasya ni Maria Makiling: Tatlong Tula Abstract   PDF
Louise Vincent B. Amante
 
Vol 21, No 1 (2015): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Patakaran sa Wika at ang Pamantasan Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
Vol 25, No 1-2 (2019): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Paunang Salita Abstract   PDF
Maria BErnadette L. Abrera
 
Vol 17, No 1-2 (2011): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Pedagohiya ng Panitikan at mga Bagong Anyo ng Midya Abstract   PDF
Rolando B. Tolentino
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Putol na Tulay Abstract   PDF
John E. Barrios
 
Vol 20 (2014): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Glosari ng mga Salita sa Pagpaplanong Urban at Rehiyonal Abstract   PDF
Jayson D. Petras
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Mga Babasahin sa Agham Panlipunang Pilipino Abstract   PDF
Leonardo D. de Castro
 
Vol 19, No 1 (2013): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Rebyu ng Aklat: Pag-oorganisa ng Pamayanan Tungo sa Kaunlaran na Mula Tao Para sa Tao Abstract   PDF
Jose R. Medina
 
Vol 25, No 1-2 (2019): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Rizal: Tanglaw sa Paglaya Abstract   PDF
Ronnel V. Talusan
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Enero 15, 2015 (sa pagdalaw ni Jorge Mario Bergoglio—Papa Francis o Kiko?) Abstract   PDF
Rogelio Ordoñez
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Sa Isang banda: Isang Pagninilay sa Konsepto ng Site-specificity (Kamâ-sa-lugar) para sa Kontemporaryong Sining Abstract   PDF
Dayang Magdalena Nirvana T. Yraola
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Mga Naghahanap Na Ngayo'y Hinahanap Abstract   PDF
Jeric Jimenez
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Sa Pagitan ng Pabrika't Pamantasan: Ang Pakikipagsapalaran para sa Katwiran at Kabuluhan ng Isang Maralitang Tagalunsod Abstract   PDF
Rosario Torres-Yu
 
Vol 24, No 1-2 (2018): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino SALAPI, DANGAL, PANINIWALA: Ang Komodipikasyon ng Kaluluwa sa Kathambuhay, Sa Ngalan ng Diyos ni Faustino Aguilar Abstract   PDF
E. San Juan
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino SANGLAAN: Tunay bang Tulay ng Masang Pilipino? Abstract   PDF
Ma. Lina Nepomuceno-Van Heugten, Susana Corazon C. Ortega
 
Vol 24, No 1-2 (2018): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Saysay ng Kasanayan: Pagbuo ng identidad sa arnis o eskrima Abstract   PDF
Reginaldo D. Cruz
 
Vol 24, No 1-2 (2018): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Si Kenkoy Bilang Kuwelang Ingles sa Komiks: Isang Pagdalumat sa Karabaw English Bilang Instrumento ng Pagsulong ng Makabayang Diwa sa Panahon ng Kolonyalismong Amerikano; 1929-1934 Abstract   PDF
Maria Margarita M. Baguisi
 
Vol 25, No 1-2 (2019): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Si Rizal at ang Kamatayan: Apat na Tula Abstract   PDF
Allan Popa
 
Vol 19, No 2 (2013): Daluyan: Journal ng Wikang Filipino Sikolohiyang Pilipino sa Ugnayan ng Pahinungod: Pakikipagkapwa at Pagbabangong-dangal ng mga Pilipino Abstract   PDF
Grace H. Aguiling-Dalisay
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Sinong Pasimuno?: Paggamit ng Subject at Topic sa Pag-aaral ng Wika Abstract   PDF
Ria P. Rafael
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Tala Hinggil sa mga Editor Abstract   PDF
- - -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
DALUYAN UP SWF
 
Vol 22, No 1-2 (2016): Daluyan Journal ng Wikang Filipino Tala Hinggil sa mga Kontribyutor Abstract   PDF
- - -
 
2016: Daluyan Espesyal na Isyung Pampanitikan Tala mula sa Editor Abstract   PDF
Rommel B. Rodriguez
 
176 - 200 of 219 Items << < 3 4 5 6 7 8 9 > >>