Vol 10, No 1 (2015)

Table of Contents

Editorial Board

-
- -
PDF

Pag-aalay

-
- -
PDF

Articles

Monico Atienza, Dakilang Pantas ng Kilusang Pambansa-Demokratiko
CONTEND -
PDF
Si Ka Pepe Diokno sa Pananaw ni Monico Atienza: Interbyu kay Monico Atienza para sa Video-Dokumentaryong “A Nation for our Children, The Life and Vision of Jose W. Diokno”
Teresita Gimenez Maceda
PDF
Pagsusuring-salin ng (2000)
Ramon Guillermo
PDF
Mga Tala hinggil sa Papel ng Tunggalian sa Pilosopiya ng Wika at Araling Wika
Gonzalo A. Campoamor II
PDF
Usapin ng Kapangyarihan at Muling Pagsasalaysay ng Carancal
Rosario Torres-Yu
PDF
Mga Kuwadro at Rekwerdo ng Kasaysayan: Pagsusuri ng Limang Historikal na Kathang Pambata
Will P. Ortiz
PDF
Pagtuligsa, Pagbawas at Muling Sipat kay Rizal bilang Bayani
Nilo S. Ocampo
PDF
Ang “Ikalawang Paglilitis” kay Jose Rizal: Ang Pagpapasá ng Batas Republika 1425
Florentino A. Iniego, Jr.
PDF
Panimulang Pag-aaral sa Hulagway ng Pilipinong Seaman sa mga Maikling Kuwento at Tula (1990 – 2010)
Joanne V. Manzano
PDF
Kung Tono Ko’y Sumasablay at iba pang tula
Monico Atienza
PDF

Tala Sa Mga May-akda

-
- -
PDF