Incestina at Iba pang Tula

  • Frank Cimatu

Abstract

- Pagliliyab

- Si Nita Balibalita

- Batang Recto

- Sandaang Hakbang Papuntang Malakanyang

- Incestina

- Dalawang Sestina para sa mga Notbuk: Ang Luntiang Notbuk na Sinam kay Bogart

Section
Poetry/Tula