Pagaspas ng mga Munting Pakpak

  • Jhio Jan A. Navarro

Abstract

Ang mga tulang nakapaloob sa koleksiyong ito ay isang pagsipat sa daigdig ng mga insekto --pagsasaberso ng kanilang uniberso. Sa pagsipat na ito ay sinubok kong ilahad kung paanong ang kanilang liit ay nagpapahiwatig ng mabibigat na kabatiran. At kung paanong ang kanilang liit ay may malaking kahulugan at kabuluhan. Hindi lamang sa personal nating danas kundi sa ating kalunos-lunos na kalagayang politikal at panlipunan.

Published
2023-11-23