San Juan, Jr., E., University of Connecticut, United States of America

  • Vol 13 (2019) - Sanaysay
    Pag-Ibig, Himagsikan, Katubusan Ng Sambayanan Sining, Etika, at Politika ng Sining sa nobelang Kaligtasan, obra maestra, ni Faustino Aguilar
    Abstract  PDF