No 1 (1977)

Table of Contents

Editoryal

Musika Jornal 1 Editoryal
- -
PDF

Article Introduction

Ang Mga Kaisipan sa Musika sa Timog Silangang Asya
Jose Maceda
PDF
Bagong Kamalayan sa Kontemporaryong Musika sa Pilipinas
Ramon P. Santos
PDF
Udlot-Udlot: Isang Bagong Musika na Maituturo sa High School
Marietta G. Belleza, Jose Maceda
PDF
Ang Mga Awiting Tagalog
Marialita T. Yraola
PDF
Ang Musika ng mga Yakan sa Pulo ng Basilan
Arsenio M. Nicolas, Jr.
PDF
Ilang Aspeto ng Musika sa Indonesia
R. Moerdowo
PDF