Lanuza, Gerardo M., Philippines

  • Vol 1 No 1 (2000) - Articles
    Youth Culture and Globalization: The Articulation of Tradition, Modernity, and Postmodernity in the Youth Culture of Students of the University of the Philippines, Diliman
    Abstract  PDF
  • Vol 1 No 2 (2000) - Articles
    Ang Nagbabagong Anyo ng Sosyolohiya sa Nagbabagong Lipunan at Mundo: Ang Postmodernismo at ang Hinaharap ng Sosyolohiya
    Abstract  PDF