Author Details

Liwanag, Leslie Anne L.

  • Vol 15, No 2 (2019) - Articles
    “Isog ka?”: Komparatibong pananaliksik sa mga etnikong estereotipo sa mga Cebuano at Waray sa Visayas State University (“Isog ka?”: Comparative study on the ethnic stereotypes of Cebuano and Waray in Visayas State University)
    Abstract  PDF